INFORMATIE
ENKELE OPDRACHTEN IN 1997-2000
LOPENDE OPDRACHTEN
KINDEREN CENTRAAL
OVERHEID, WELZIJN, MILIEU, VERKEER, SPEL
 

Informatie

Het Projectenhuis is Dick Jansen. Een eenmanszaak op het gebied van communicatie en beleidsontwikkeling, met een breed netwerk van relaties die ingeschakeld kunnen worden bij het uitvoeren van opdrachten. Het Projectenhuis opereert hoofdzakelijk in de overheids- en non-profitsector. Met afgeronde HBO-opleidingen op het gebied van bouwkunde, verkeer, stedenbouw, opbouwwerk, beeldende kunst en public relations en ervaring door coördinatie- en staffuncties bij organisaties op het gebied van verkeer, kinderopvang, woonomgeving, speeltuinwerk en opbouwwerk zijn er heel wat werksoorten waar Dick Jansen bij ingeschakeld kan worden.
 
Bereikbaarheid Het Projectenhuis:
bezoekadres:
Groen van Prinstererstraat 61
1051 EK Amsterdam
post:
postbus 59245
1040 EK Amsterdam
tel (020) 6814313
mobiel 06 54781042
fax (020) 6814333
email: tekstpro@worldonline.nl


 

Enkele opdrachten in 1997- 2000:

 • Meerjarenprogramma Landelijke Hoofdroutes wandelen en fietsen, voor de stichtingen Landelijk Fietsplatform en Lange Afstand Wandelpaden, gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
 • Studiemiddagen voor de afdeling Welzijn van de Dienst Binnenstad, gemeente Amsterdam.
 • Videoproductie Het perspectief van de fiets, voor de Fietsersbond enfb.
 • Studiedag over Personeelsmobiliteit voor het AWO-fonds.
 • Projectleiding project Voorschool, stadsdelen Amsterdam Westerpark, Binnenstad en Slotervaart-Geuzenveld.
 • "Het beste op het gebied van schoonheid, emotie en verbeelding", strategienota in opdracht van stichting Schouwburg de Meerse Haarlemmermeer.
 • StapStoepFiets, pilotproject verkeerseducatie 0 - 4 jarigen.

 

Lopende opdrachten:

 • Pilotproject Digitaal Servicepunt Bibliotheek Delft in wijk Wippolder.
 • Projectleiding Platform Ruimte voor de Jeugd.
  Zie: www.ruimtevoordejeugd.nl
 • Strategienota Beeldende Kunst in opdracht van Stichting De Meerse, Haarlemmermer.
 • Voorschool, projectleiding CRIEM-pilot in stadsdelen Amsterdam Slotervaart en Westerpark.
 • Nieuwsbrief Voorschool, stedelijk project Amsterdam.

 

Kinderen centraal

Op specifieke terreinen gaat Het Projectenhuis een stap verder. Op het gebied van kinderen in de woonomgeving én op het gebied van medezeggenschap in de kinderopvang is Dick Jansen goed thuis en schreef er als deskundige in opdracht enkele brochures en artikelen voor handboeken over.

  Enkele opdrachten in 1997 - 2000:
 • brochure Kinderen Onderweg, in opdracht van Stichting Kinderen Voorrang, gefinancierd oor ministerie Verkeer & Waterstaat, 54 pag.
 • brochure Landje Pik, in opdracht van de stichting Speelruimte, gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels, 65 pag.
 • brochure Ouders tellen mee in de kinderopvang, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), 75 pag.
 • brochure Ouderparticipatie in de kinderopvang, uitgeverij Samsom, 108 pag.
 • pilotproject StapStoepFiets: verkeerseducatieproject gericht op ouders van 0 - 4 jarigen.

 

Overheid, welzijn, milieu, verkeer, spel

Stilstand is achteruitgang. Om die reden verdiep ik mijn graag in nieuwe onderwerpen en werkterreinen. Voor de opdrachtgever die een tekstschrijver zoekt die is ingewerkt volgt hieronder een overzicht van terreinen waarop ik mij thuis voel:

 

 • welzijnswerk
 • voor- en vroegschoolse educatie
 • kinderopvang
 • preventief jeugdbeleid
 • sociale vernieuwing
 • arbo-zorg
 • fiets-, vaar- en wandelrecreatie
 • speelruimte
 • beeldende kunst
 • weg- en waterbouwkunde
 • bouwkunde
 • stedenbouwkunde
 • openbare ruimte
 • verkeersveiligheid.